เน็ต ท รู 10 บาท

เน็ต ท รู 10 บาท

เน็ต ท รู 10 บาท ผู้ช่วยบนโลกดิจิตอลทางออกเชื่อมโลกอินเตอร์เน็ต ง่ายๆเพื่อคุณเนื่องจากทุกคนคือคนสำคัญ กรุ๊ปทรูจึงมุ่งมั่นให้ชาวไทยสามารถติดต่อสื่อสารดำเนินชีวิตข้ามผ่านวิกฤติ COVID-19 อย่างสบายไปร่วมกัน ด้วย “True Virtual World”ที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้แบบออนไลน์ให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ดีๆด้วยกันในครอบครัว ทรูให้คุณเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์อยู่กับบ้านได้เต็มที่ด้วยบริการต่างๆเสมอเหมือนอยู่ในห้องเรียนจริง อีกทั้งติดต่อคุยงาน ส่งการบ้าน และเข้าถึงคลังเก็บของวิชาความรู้โดยจุดหมายของเราเป็นให้นักเรียน รวมทั้งคุณครู สามารถเชื่อมต่อกันได้แบบไม่มีรอยต่อคณะกรรมการของบริษัทณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นปริมาณ 15 ท่าน มี

1.กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 4 ท่าน
2.ผู้ตัดสินที่ไม่เป็นประธาน (Non-Executive Directors) จำนวน 11 ท่าน
ประกอบด้วยผู้ตัดสินอิสระ (Independent Directors) ปริมาณ 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือพอๆกับ ปริมาณร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปริมาณ 6 ท่านคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2555 มีรายนามดังนี้

เน็ต ท รู 10 บาท
เน็ตทรู 10 บาท

สมัครโปรเน็ตทรู ไม่ลดสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

22 บาท/1 วัน
( +Vat 23.54 บาท )

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3703*17041548# ✆

25 บาท/1 วัน 
( +Vat 26.75 บาท )

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3704*17041548# ✆

28 บาท/1 วัน 
( +Vat 29.96 บาท )

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3705*17041548# ✆

32 บาท/1 วัน 
( +Vat 34.24 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3706*17041548# ✆

45 บาท/1 วัน
( +Vat 48.15 บาท )

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3707*17041548# ✆

55 บาท/1 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ความเร็วสูงสุด 10 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3708*17041548# ✆

45 บาท/2 วัน 
( +Vat 48.15 บาท )

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3709*17041548# ✆

59 บาท/2 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3710*17041548# ✆

85 บาท/2 วัน 
( +Vat 90.95 บาท )

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3711*17041548# ✆

100 บาท/2 วัน
( +Vat 107 บาท )

ความเร็วสูงสุด 10 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สำหรับลูกค้าเก่าทรูที่เปิดเบอร์ก่อน 1 ก.พ. 2562

กด*900*3712*17041548# ✆

55 บาท/3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8334*17041548# ✆

75 บาท/3 วัน 
( +Vat 80.25 บาท )

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8336*17041548# ✆

95 บาท/3 วัน 
( +Vat 101.65 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8339*17041548# ✆

89 บาท/7 วัน
( +Vat 95.23 บาท )

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3713*17041548# ✆

120 บาท/7 วัน 
( +Vat 128.4 บาท )

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3714*17041548# ✆

150 บาท/7 วัน 
( +Vat 160.5 บาท )

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3715*17041548# ✆

220 บาท/7 วัน
( +Vat 235.4 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3716*17041548# ✆

270 บาท/7 วัน
( +Vat 288.9 บาท )

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3717*17041548# ✆

330 บาท/7 วัน 
( +Vat 353.1 บาท )

ความเร็วสูงสุด 10 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3718*17041548# ✆

300 บาท/30 วัน
( +Vat 321 บาท )

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3719*17041548# ✆

350 บาท/30 วัน 
( +Vat 374.5 บาท )

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3720*17041548# ✆

450 บาท/30 วัน 
( +Vat 481.5 บาท )

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3721*17041548# ✆

650 บาท/30 วัน
( +Vat 695.5 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3722*17041548# ✆

850 บาท/30 วัน 
( +Vat 909.5 บาท )

ความเร็วสูงสุด 6 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3723*17041548# ✆

750 บาท/3 เดือน
( +Vat 802.5 บาท )

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*1794*17041548# ✆

1000 บาท/3 เดือน
( +Vat 1070 บาท )

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8346*17041548# ✆

1200 บาท/3 เดือน 
( +Vat 1284 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรในเครือข่ายไม่อั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*1795*17041548# ✆

1200 บาท/6 เดือน 
( +Vat 1284 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*9959*17041548# ✆

1500 บาท/6 เดือน
( +Vat 1605 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*9738*17041548# ✆

2100 บาท/6 เดือน
( +Vat 2247 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรในเครือข่ายไม่อั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*9961*17041548# ✆

1800 บาท/รายปี
( +Vat 1926 บาท )

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*9960*17041548# ✆

2600 บาท/รายปี
( +Vat 2782 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*9737*17041548# ✆

3600 บาท/รายปี 
( +Vat 3852 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรในเครือข่ายไม่อั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*9962*17041548# ✆

สมัครโปรเน็ตทรู เน็ตเต็มสปิด

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

9 บาท/1 วัน 
( +Vat 9.63 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 100 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– เมื่อใช้ครบ 100 MB สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 68 Kbps

กด*900*3301*17041548# ✆

15 บาท/1 วัน 
( +Vat 16.05 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 200 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– เมื่อใช้ครบ 200 MB สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 68 Kbps

กด*900*3306*17041548# ✆

19 บาท/1 วัน 
( +Vat 20.33 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 600 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8149*17041548# ✆

29 บาท/1 วัน
( +Vat 31.03 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– เมื่อใช้ครบ 1 GB สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps

กด*900*8997*17041548# ✆

35 บาท/1 วัน
( +Vat 37.45 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8150*17041548# ✆

69 บาท/2 วัน 
( +Vat 73.83 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8384*17041548# ✆

55 บาท/3 วัน
( +Vat 58.85 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 1.5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8152*17041548# ✆

75 บาท/3 วัน 
( +Vat 80.25 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8153*17041548# ✆

95 บาท/3 วัน 
( +Vat 101.65 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8154*17041548# ✆

59 บาท/7 วัน
( +Vat 63.13 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 800 MB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*1925*17041548# ✆

89 บาท/7 วัน 
( +Vat 95.23 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 4 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*1954*17041548# ✆

99 บาท/7 วัน 
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 9 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8385*17041548# ✆

110 บาท/7 วัน
( +Vat 117.7 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 11 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3729*17041548# ✆

120 บาท/7 วัน
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3730*17041548# ✆

150 บาท/7 วัน 
( +Vat 160.5 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*3756*17041548# ✆

199 บาท/15 วัน 
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 10 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8301*17041548# ✆

199 บาท/30 วัน
( +Vat 212.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 2 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8157*17041548# ✆

199 บาท/30 วัน 
( +Vat 212.93 บาท ) 

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– เมื่อใช้ครบ 5 GB สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps

กด*900*1877*17041548# ✆

299 บาท/30 วัน
( +Vat 319.93 บาท ) 

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 6 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8158*17041548# ✆

299 บาท/30 วัน 
( +Vat 319.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 10 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– เมื่อใช้ครบ 10 GB สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps

กด*900*1892*17041548# ✆

399 บาท/30 วัน 
( +Vat 426.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 15 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– เมื่อใช้ครบ 15 GB สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps

กด*900*8898*17041548# ✆

499 บาท/30 วัน 
( +Vat 533.93 บาท )

เน็ตเต็มสปีด จำกัด 12 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*8159*17041548# ✆

สมัครโปรเน็ตทรู 5G

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

89 บาท/7 วัน 
( +Vat 95.23 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8202*17041548# ✆

99 บาท/7 วัน 
( +Vat 105.93 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8203*17041548# ✆

110 บาท/7 วัน 
( +Vat 117.7 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 10 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8204*17041548# ✆

120 บาท/7 วัน 
( +Vat 128.4 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 15 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8205*17041548# ✆

139 บาท/15 วัน 
( +Vat 148.73 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 3 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8206*17041548# ✆

179 บาท/15 วัน 
( +Vat 191.53 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8207*17041548# ✆

239 บาท/15 วัน 
( +Vat 255.73 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 10 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8208*17041548# ✆

319 บาท/15 วัน 
( +Vat 341.33 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 15 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8209*17041548# ✆

219 บาท/30 วัน 
( +Vat 234.33 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 5 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8207*17041548# ✆

319 บาท/30 วัน 
( +Vat 341.33 บาท )

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 10 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8208*17041548# ✆

419 บาท/30 วัน 
( +Vat 448.33 บาท ) 

เน็ตทรู 5G เต็มสปีด จำกัด 15 GB

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง
– สมัครได้ทุกซิม
– เล่นเกมฟรีไม่จำกัดปริมาณเน็ต RoV, Call of Duty, FIFA,
Freefire, Speed Drifters ที่ความเร็ว 10 Mbps

กด*900*8209*17041548# ✆

สมัครโปรเน็ตทรู ทั้งเน็ตทั้งโทรฟรี

ราคา

รายล่ะเอียด

สมัคร

129 บาท/7 วัน
( +Vat 138.03 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท

กด*900*3767*17041548# ✆

229 บาท/7 วัน 
( +Vat 245.03 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท

กด*900*3768*17041548# ✆

250 บาท/15 วัน
( +Vat 267.5 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท

กด*900*3769*17041548# ✆

365 บาท/15 วัน 
( +Vat 390.55 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท

กด*900*3770*17041548# ✆

380 บาท/30 วัน 
( +Vat 406.6 บาท )

ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม
– โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท

กด*900*3707*17041548# ✆

1200 บาท/3 เดือน
( +Vat 1284 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรในเครือข่ายไม่อั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*1795*17041548# ✆

2100 บาท/6 เดือน 
( +Vat 2247 บาท ) 

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรในเครือข่ายไม่อั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*9961*17041548# ✆

3600 บาท/รายปี 
( +Vat 3852 บาท )

ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ตไม่ลดสปีด + โทรในเครือข่ายไม่อั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ
– สมัครได้ทุกซิม

กด*900*9962*17041548# ✆

1. นายวิทยา เวชชาชีวะกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4/4
2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4/4
3. นายโชติ โภควนิชกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ4/4
4. นายฮาราลด์ ลิงค์กรรมการอิสระ3/4
5. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิมกรรมการอิสระ2/4
6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ1/4
7. ดร. อาชว์ เตาลานนท์รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี4/4
8. ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์รองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย4/4
9. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม1/กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน2/2 3/
10. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ4/4
11. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์กรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ – ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการและบำรุงรักษาและเทคโนโลยี3/4
12. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร – การลงทุนกลุ่ม3/4
13. นายสุภกิต เจียรวนนท์กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน             และสรรหากรรมการ1/4
14. นายณรงค์ เจียรวนนท์กรรมการ1/4
15. นายศุภชัย เจียรวนนท์กรรมการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร3/4

1/ ห้องประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2555 ได้มีมติแต่ง ศาสตราจารย์ ดร.วรเจริญ โตธนะเกษม เข้าดำรงตำแหน่งผู้ตัดสิน รวมทั้ง กรรมการในคณะกรรมการทางการเงินของบริษัทฯ แทน นายเฉลียว กาญจน์คำกล่าวขวัญ ซึ่งถึงแก่ชีวิต โดยส่งผลในวันที่ 1 มีนาคม 2555

2/ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการสัมมนา รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 4 ครั้ง

3/ ก่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร. วรประเสริฐ โตธนะเกษม จะได้รับการตั้งเข้ามาเป็นผู้ตัดสินของบริษัทฯ ได้มีการสัมมนาคณะกรรมการไปแล้ว จำนวน 2 ครั้งคำจำกัดความผู้ตัดสินที่เป็นประธาน คือ ผู้ตัดสินที่ครอบครองตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีความเกี่ยวข้องสำหรับเพื่อการบริหารประจำของบริษัทฯกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่มิได้ครองตำแหน่งเป็นประธานและไม่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินงานประจำของบริษัทฯ

บางครั้งก็อาจจะเป็นหรือเปล่าเป็นกรรมการอิสระก็ได้กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และก็เป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะมากระทบต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติดังนี้ ซึ่งมีความเคร่งครัดมากยิ่งกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องรูปร่างการถือหุ้นในบริษัท

(1) ถือหุ้นไม่เกินปริมาณร้อยละ 0.75 ของปริมาณหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้นของทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอิทธิพลควบคุมของทรู ทั้งนี้ ให้นับรวมการมีหุ้นส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินอิสระรายนั้นๆด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตัดสินที่มีส่วนร่วมสำหรับในการดำเนินงาน ผู้รับจ้าง บุคลากรที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้กุมอำนาจควบคุมของทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอิทธิพลควบคุมของทรู นอกจากจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกลายวันที่ได้ รับการตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทางสายโลหิต หรือโดยการเขียนทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่ควง พี่น้อง และก็ลูก และคู่ควงของลูก ของประธาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้กุมอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นประธานหรือผู้มีอิทธิพลควบคุมของทรู หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอิทธิพลควบคุมของทรู ในลักษณะที่อาจเป็นการกีดกันการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตัวเอง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีความนัย หรือผู้มีอิทธิพลควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอิทธิพลควบคุมของทรู

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกลายวันที่ได้ รับการแต่ง “ความเชื่อมโยงทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งกระบวนการทำรายการเชิงพาณิชย์ที่กระทำปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือเกื้อกูลด้านการเงิน ด้วย การรับหรือให้กู้ยืมเงิน รับรอง การให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันหนี้สิน

รวมทั้งการปฏิบัติอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งได้ผลให้ทรูหรือคู่สัญญามีภาระหน้าที่หนี้ที่จำต้องจ่ายต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของทรูหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหน้าที่หนี้สินดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นให้เป็นไปตามกรรมวิธีคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการดูแลตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์สำหรับเพื่อการทำรายการที่ เชื่อมกัน โดยผ่อนปรน แต่ว่าสำหรับเพื่อการพินิจพิเคราะห์ภาระหน้าที่หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้าที่หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีกลายวันที่มีความเกี่ยวพันทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอิทธิพลควบคุมของทรู และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีความนัย ผู้กุมอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของที่ทำการสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ตรวจสอบบัญชีของทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ทรูขึ้นตรงต่ออยู่ ยกเว้นจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกลายวันที่ได้ รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมทั้งการให้บริการเป็นที่ปรึกษาข้อบังคับหรือที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้กุมอำนาจควบคุมของทรู และก็ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอิทธิพลควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ยกเว้นจะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีกลายวันที่ได้รับการแต่ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของทรู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพสิ่งเดียวกันและเป็นการแข่งที่มีนัยกับธุรกิจการค้า ของทรูหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีความนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมสำหรับในการดำเนินงาน ลูกจ้าง บุคลากร ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินจำนวนร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งปวงของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีภาวะแบบเดียวกันและเป็นการชิงชัยที่มีนัยกับกิจการ ของทรูหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่อาจจะมีความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทรู

(10) วันหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) – (9) แล้ว กรรมการอิสระบางทีอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจสำหรับในการดำเนินกิจการของทรู บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้กุมอำนาจควบคุมของทรู โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์แผนก (collective decision) ได้

(11) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความเกี่ยวพันทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังที่กล่าวมาแล้วได้รับการ ผ่อนผันสิ่งที่ห้ามการมีหรือเคยมีความเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง วิชาชีพเกินค่าดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว

ถ้าคณะกรรมการบริษัทได้ไตร่ตรองตามหลักในมาตรา 89/7 ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความคิดเห็นว่า การตั้งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นผลกระทบต่อการกระทำหน้าที่แล้วก็การให้ความ เห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการดูแลตลาดทุนระบุ ในหนังสือเชื้อเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระตรึกตรองแต่งผู้ตัดสินอิสระ

สนใจสินค้า True  คลิ๊ก

กลับสู่หน้าหลัก